Skip to main content

Spoločnosť Dexion sa úspešne zúčastnila najväčšieho logistického podujatia vo Východnej Európe

Spoločnosť Dexion sa zúčastnila na podujatí Translog 2015, ktoré sa úspešne konalo piaty, po sebe idúci rok a predstavovalo logistický galavečer organizovaný organizáciou TEG. Podujatie sa uskutočnilo 25.-26. novembra v hoteli Corinthia v Budapešti.

Logistics Event Eastern Europe

Špecialisti zo spoločnosti Dexion Hungary a susedných štátov Rumunska, Slovenska a Českej republiky privítali nových a existujúcich partnerov na najdôležitejšom Logistickom podujatí vo Východnej Európe.

Tím spoločnosti Dexion sa na podujatí Translog 2015 stretol s mnohými účastníkmi z významných spoločností v Maďarsku, ale tiež z Rumunska, Českej republiky, Slovenska, Macedónska a Srbska.  Títo účastníci horlivo navštevovali náš stánok, aby sa stretli s našimi účastníkmi a získali viac informácií o riešeniach, ktoré by im spoločnosť Dexion mohla poskytnúť, aby prekonali svoje skladové výzvy a maximalizovali priestor v sklade.

„Toto je druhýkrát, čo sme sa zúčastnili podujatia Translog a už sa tešíme na našu účasť na budúcoročnom podujatí. Tento rok sme sa stretli s veľkým počtom delegátov, ktorí prejavili skutočný záujem o naše skladovacie riešenia. Dokázali sme nadviazať kontakty pre súčasné a nadchádzajúce projekty, ktoré naznačujú dlhodobé spolupráce.

Organizátori boli veľmi nápomocní, pričom poskytli asistenciu pri dohodnutí nášho stretnutia a zabezpečení celkovo vysokoprofesionálneho prostredia. Na podujatí sa tiež uskutočnili rôzne logistické konferencie a zaujímavá prehliadka skladu spoločnosti Mercedes, avšak my sme sa zamerali na vytváranie a rozvíjanie obchodných vzťahov s našimi novonájdenými partnermi. “ povedal Peter Zoltan, národný manažér predaja pre spoločnosť Dexion Kft Hungary.

TRANSLOG Connect Congress predstavuje vedúcu obchodnú konferenciu medzi odvetviami na trhu pre profesionálov z oblasti prepravy, logistiky a správy zásobovacieho reťazca v oblasti Strednej a Východnej Európy.

Od prvého podujatia v roku 2011 dosiahol počet účastníkov viac ako 500 z viac ako 30 krajín z regiónu a mimo neho. Riaditelia z vedúcich spoločností z rôznych priemyselných odvetví - ako napríklad automobilový, elektronický, ropný a plynárenský, ťažký priemysel a oceliarstvo, maloobchodný predaj, potravinársky a nápojový, FMCG, energetický a iné - sa každoročne zúčastňujú na konferencii, aby sa stretli s kľúčovými poskytovateľmi služieb z oblasti logistiky, softvéru, konzultácií, prepravy a správy skladu.

Organizátori za účelom zaručenia kvality programu konferencie úzko spolupracovali s vedúcimi miestnymi a regionálnymi asociáciami, európskymi a medzinárodnými mediálnymi partnermi a s výborom Programme Advisory Committee, ktorého členovia sú dobre známymi logistickými expertmi z vedúcich medzinárodných spoločností. Program konferencie ponúkal aktuálne trhové náhľady na témy týkajúce sa správy zásobovacieho reťazca, logistiky, výroby, IT, prepravy a správy skladu.

V priebehu dvoch rokov mali poskytovatelia služieb možnosť stretnúť sa s výkonnými riaditeľmi a priemyselnými expertmi prostredníctvom série vopred dohodnutých vzájomných obchodných stretnutí a viacerých neformálnych sieťových aktivít, čím maximalizovali efektívnosť podnikania a vytvorili jedinečnú príležitosť na rozvoj zmysluplných a cenných obchodných vzťahov.

Súvisiace správy
Najnovšie správy